HaberlerSGK BORÇLARI TAKSİTLENDİRME DUYURUSU

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Bilindiği üzere, 10/9/2014  tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin;

-Birinci ve ikinci fıkraları ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

 

Kapsama giren Kurumumuz alacakları 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacaklarını oluşturmaktadır.

 

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,  elden veya posta yoluyla sigortalı ikametgahının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

01.01.2012 tarihinde GSS zorunlu hale gelmiş olup, her hangi bir sigorta kapsamında sigortalı olmayıp ya da sigortalının bakmakla yükümlü olarak sağlık yardımlarından yararlanamayan Türkiye’de ikamet eden Türk Vatandaşları daha önce gelir testine müracaat etmemişlerse ikametgahlarının bulunduğu yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, 01.10.2014 tarihinden itibaren  altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar ) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

 

İlk taksiti GSS borçlu Sigortalıları için sekiz ay içerisinde diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.

 

Başvuru formu, en geç 30/04/2015 tarihine kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir. Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 01/06/2015 tarihine kadar ödenmesi

 

şarttır.  Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 01/06/2015 tarihinde sona erecektir. Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 30/11/2015 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir. Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası primlerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

 

 

 

 

 
Okunma 2047 defa

Gömeç Belediyesi

home Mithat Paşa Mah.Atatürk Cad.
10715 Gömeç/BALIKESIR  
tel (+90) 266 357 10 53 - 23 70  
fax (+90) 266 357 26 51
email bilgi@gomec.bel.tr
web http://www.gomec.bel.tr
 
skoc65©Gömeç Belediye Başkanlığı
Yandex.Metrica